Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 3
presentatietitel: Collectie Krontjongan
beschrijving: Diverse paperassen, boeken, artikelen, documenten etc. aangaande Indische muziek, verzameld ten behoeve van het project Krontjongan van de Stichting Indische Cultuur (SiC), olv Edy Seriese. NB! Standplaats KITLV IWI Geluidarchief bij nr 45*00 NB! zie ook: Krontjongan, Vertellingen uit de Indische muziek [dvd] zie ook: Documentenarchief: nrs 2*637, 640, 936 Collectie Krontjongan, doos 1: -Toetie Heraty. Mimpi dan Pretensi Jakarta 1982 [met handtekening van de schrijfster d.d. maart 1993] -Pak Kasur. Naik Delman. Bandung 1983 [met kleurenfoto van Pak en Bu Kasur] -Joop van den Berg (red.) Het is hier Holland niet! Een nummer met cabaretteksten over het oude Indië, het leven daar, de vreugden en ergernissen van een leven onder de palmen, maar vooral het -meestal bruine- meisje dat je nooit vergeet. Uitgelezen boeken jg 2 (1983) 2 (december) [met een opdracht van Joop van den Berg aan Frits van den Bosch] -pianoboeken van Pieneke Metsers (schenker G.Metsers), voorbeeld van Indische muzieksmaak jaren '30 -Budaya Nusantara [bundel liedjes in "cijfernootjes"-schrift] kopie Collectie Krontjongan, doos 2: -De weergever (ts) vereniging van verzamelaars van 78-toerenplaten, oude weergave- en opname-apparatuur -Vereenigingslied (HBS-Vereeniging) woorden en muziek van Jan Cremer. Weltevreden, N.V. Uitg-Mij. Papyrus, 1921 [partituur en tekst] -Temesias Marsch voor pianoforte, opgedragen aan alle leden van Temesias. Paul Seelig. Bandoeng Ned. Indië, J.H. Seelig en Zoon, [1928] [Temesias: Toneel en Muziek En Sport in [aangename] Samenwerking de leerlingenclub van de Gouvernements-HBS te Bandoeng -Indonesia Raya [partituur en tekst] In: Indonesian News Service, Issued by the Indonesia Office, Singapore, 1948 20th Indonesia Raya Anniversary Number 28th Oct 1948 -Nieuwste Liedjes van Coos Speenhoff jr [aanbiedingsfolder met teksten van drie liedjes: Loflied op de lente, Vroeger en thans, Hey! Ba-Ba-Re-Bop-Parodie] Den Haag, Stumpel's Drukkerij, z.j. -De Grote Successen Lou Bandy. Folder met liedteksten: Ik heb een kloofje in mijn lip, O Marleentje, Als ik in m'n klamboe lig te droomen, Breng een aapje voor me mee. Den Haag, z.j. -Het nieuwe successtuk van Willem Goossens Jongens in Indië. Folder met liedteksten: Jongens in Indië, Je moet niet piekeren, Terug in het vaderland! Drie van de Marine, Wanneer op Java de palmen droomen, Op zee -Folder met krontjongteksten: Bintang Soerabaia, Bading dang, Patokaän, Nina Bobo, Terang Boelan, Nona Manis, Ramboet itam matanja galak, Toean dan Njonja, Boeroeng kaka, Hei, hei, hei, meisjelief, Rasa Sajang É, Rasa Sajang Keneh, Kolé-kolé z.p., z.j. -Muziek in Batavia Anno 1855 in: Javabode z.p., z.j. -naamlijst muzikanten, opgemaakt in 1946 Krontjong [kopie van artikel] uit: De Reflector, geïllustreerd weekblad voor Ned.-Indië z.p., z.j. -A.Th Manusama. Krontjong als muziekinstrument, als melodie en als gezang. Bayavia 1919 [kopie] Collectie Krontjongan, doos 3 Lijsten muziek IWI-collectie, Krontjonganarchief liedteksten knipsel Maria van de Wall Knipsel Deanna Durbin Knipsel Lydia Tuynenburg moderne prentbriefkaarten met Indisch thema folder Krontjongan De Sobat jg 7 (2003) december [krontjong en hawaii] Tong Tong jg 3 (1959) nr 20 (30 april) Tong Tong 4 (1959) nrs 1 (15 juli), 2 (30 juli)
datering: 1928-1963
objectnaam: Collectie Krontjongan
categorie: Documenten
persoon/instelling: De Weergever (ts) (Gerelateerde instelling)
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000086