Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 2
presentatietitel: Collectie Indische Nederlanders; Indo's; Warga Negara's
beschrijving: Verzamelmap van typoscripten zonder auteur, plaats of jaartal [na 1951], betrekking hebbende op Indische Nederlanders en gerepatrieerdenzorg: -Na de Kampjaren -Zorg voor de Indische gerepatrieerden -Indische huisvrouwen -Het arbeidsproces -Niet in IndiĆ« geboren Nederlanders -De Middengroep -Welgestelden -De kleine luiden -Teleurstelling -Het eigen karakter -Gewoon Nederlanders -Het probleem -Koninklijke belangstelling -Zij die achterbleven -Terugblik [ondertekend door M.B.] -Hoe erg het is -De Indische jeugd Voorts: -Het Indo-europeesch Verbond en het Onderwijs [kopie] -Achtergronden van de oprichting en de betekenis van het Indo Europeesche Verbond etc [kopie] -Joop van den Berg. We are here because you were there [NINES-lezing] -Edy Seriese. Van Mestiezen tot Indische Nederlanders (3) [kopie] -Indische Nederlanders zichzelf een vraagstuk [kopie Moesson 33 (1988) 7 (nov)] -Siem Boon. Ellen Derksen van de Haagsche Pasar malam Besar [kopie] -een niet erg welkom soort Nederlanders [kopie VK Folio 10 sept. 199] Voorts: Gebruiken bij Geboorte, huwelijk en overlijden, diverse typoscripten z.a., z.p., z.j. De strijd v.d. warga negara indonesia
datering: 1952-
objectnaam: collectie Guus van den Broeke
categorie: Documenten
persoon/instelling: Evangelische Gemeente Den Haag (Gerelateerde instelling)
serie: O2
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000868